Mark Gobée: “Met de missie ‘Ik wil zoveel mogelijk geld verdienen’ trek je geen klanten”

Mark Gobée van Gobée Consult. geeft op 6 november een interactieve presentatie over hoe ondernemers zich kunnen onderscheiden. Daarbij daagt hij alle bezoekers uit om gedurende de bijeenkomst actief na te denken over de visie achter hun onderneming. Een interview met Mark Gobée. 

Mark GobeeHoe belangrijk is het dat ondernemers zich onderscheiden?

“We leven in een maatschappij waarin het niet meer voldoende is voor ondernemers en professionals om technisch goed werk te leveren. Klanten en andere belanghebbenden vragen meer van ons. Zij toetsen ons, bewust of onbewust, steeds meer op aspecten die verder gaan dan dat. Om zakelijk succesvol te kunnen zijn, is het noodzakelijk om de verbinding te leggen tussen datgene wat jou bedrijf in essentie te bieden heeft en die essentiele, fundamentele behoefte van je belanghebbenden.”

Wat heeft de crisis daarmee van doen?

“Het begrip  crisis word vaak geassocieerd met economische neergang, tegenslagen en ellende. Dit is niet altijd zo geweest. Oorspronkelijk betekende crisis: keerpunt of beslissende wending. Het Oud-Griekse woord ‘krino’ betekende immers ‘ik beslis’.” Wij ondernemers kunnen de huidige crisis gebruiken als een aansporing om ons te bezinnen op de identiteit en bestaansreden van ons bedrijf. Wat is het ultieme hoofddoel en de primaire functie in een samenleving met de enorme technologische, sociologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd? In welke fundamentele behoefte wil ik met het bedrijf voorzien en hoe onderscheiden we ons als bedrijf?”

Kun je een voorbeeld noemen van hoe visie tot succes kan leiden?

“Steve Jobs zag het grote commerciele belang van introductie van de smartphone, ondanks dat dit product de grootste concurrent van Apple’s eigen iPod zou worden. De iPhone was op het moment van introductie aanzienlijk duurder dan tot dat moment verkochte ‘gewone’mobiele telefoons. De iPhone ‘onderscheidde’ zich duidelijk van alle andere. De analisten schreven hem af als kansloos. Toch heeft Jobs de productie van de iPhone doorgedrukt. Met groot succes.  Dat heeft alles te maken met visie.”

Heb je ook voorbeelden dichter bij huis?

Gobee Consult“Neem een tuinbouwondernemer die goede tijden heeft meegemaakt, maar op een gegeven moment met de mondiale economische crisis is meegegaan in een neerwaartse spiraal. Door zich te realiseren dat zijn missie is ‘de beste orchideeen van de regio te produceren’ en deze weer op alle niveaus in zijn bedrijf en bij alle belanghebbenden (afnemers, toeleveranciers, veiling) op het netvlies te krijgen en een hieraan gekoppeld strategisch plan uit te voeren, slaagt hij er binnen een half jaar in om zijn orchidee-takken tegen de hoogste prijzen op de veiling weg te zetten.”

Maar iedere ondernemer streeft er toch naar de beste te zijn?

“Dat is nog maar de vraag. Er wordt wel vaak geschermd met begrippen als ‘kwaliteit’ en “klantvriendelijk’, maar in de praktijk merk je daar als klant vaak weinig van. Het gaat erom of je dat waarvoor je staat ook daadwerkelijk in heel je bedrijf doorvoert. Dus als je bijvoorbeeld zegt dat je betrouwbaar bent, dat dan die betrouwbaarheid op alle fronten van het bedrijf zichtbaar is. Dat wil zeggen: aan de balie, aan de telefoon, tijdens de uitvoering, in de service en in de nazorg. Dus niet alleen in de communicatie.”

Wat kunnen bezoekers verwachten van jouw presentatie op 6 november?

“Het wordt een interactieve bijeenkomst. Bezoekers krijgen inzicht in de relatie tussen het tijdperk waarin wij leven, het ontwikkelen van een daarop afgestemde visie, strategie en aanpak om ook – of juist  – in deze tijd succesvol ondernemer te zijn. Let wel: mensen komen je geen geld brengen alleen omdat je zegt dat je veel wilt verdienen. Ze zoeken een bedrijf dat erop gericht is om in hun specifieke behoefte te voorzien op een manier die bij hen past! Als je door krijgt hoe dat werkt, wordt het leuk!”

Meer informatie over de bijeenkomst op 6 november 2014.